• Plaisante vinkenieren

  Uit "Het oude Nederlandsche lied." Deel 1

  Auteur: Florimond van Duyse

  Bron: Florimond van Duyse, Het oude Nederlandsche lied. Eerste deel. Martinus Nijhoff / De Nederlandsche Boekhandel, Den Haag / Antwerpen 1903

  Bijlage 1184

  1.
  Plaisante vinkenieren,
  den koelen mey komt aen,
  de bruyloft van de dieren;
  laet ons nae 't veld toe gaen.
  Het vinkje hoort men kweelen
  met een hoffelyk geschal;
  het doet ons hertje streelen
  naer 't jeugdig groene dal!

  2.
  De lente met haer pander
  vol van edel bloemgewas,
  komt ons te velde prangen
  naer het jeugdig groene gras;
  Aurora nooyt volprezen
  roemt het edel vinkgezang,
  zy roept: ik zal wezen
  voorspoedig in den vang.

  3.
  Sa ras! neemt in uw handen
  den besten vogel meê
  naer de plaisante landen,
  verlaet ook snel de steê.
  Net en lym meê genomen,
  met de pille al op den hoed;
  regt naer de groene boomen:
  liefhebbers, schept goede moed!

  4.
  De kajie niet vergeten
  om ons wilt daerin te doen;
  fluks op den rug gesmeten;
  sa, lustig naer het groen.
  Philippus zal ons geven,
  en Jacobus ook te zaem,
  ons patroonen verheven,
  den tyd zeer aengenaem.

  5.
  Welaen, ik hoor een fluyten...
  sa ras, den boomgaert in;
  myn hert begonst t' ontsluyten
  door het zoete vinkemin.
  Spant 't net onder de boomen,
  hy en zal ons niet ontgaen.
  Kan hy maer daer in komen
  of wel de pille slaen.

  6.
  Ziet, daer komt hy gevlogen
  en valt regt op de pil;
  hy treftet juist van boven,
  't lym houd naer onzen wil.
  Grypt hem by de slagpennen
  en bint hem voorzigtig vast;
  want hy is loos in trennen,
  dat hy ons niet verrast.

  7.
  Ach, wat zoete muzyke
  van 't magtig vinkgezang,
  geen vogels, hun gelyke,
  vind men in Nederland.
  Daar hoord' men nog tjeckouwers,
  deuwers en de klussekwy;
  voorders hoord' men de douwers,
  steenpeeuwers en 't grof riswy.

  8.
  Roept: ‘viva vinkenieren,
  die jagers te boven gaet!’
  Al d' ander jagtplaisieren
  en zyn maer in 't hert verzaet;
  als d' ander jagers schieten,
  zy hebben maer tot hun vermaek,
  zy en konnen maer genieten
  een weinig van de smaek.

  9.
  Nu hebben wy met verlangen
  deze vogels al byeen,
  met net en lym gevangen;
  het is tyd van hier te scheên.
  Sa, lustig aen het drinken,
  met blydschap en plaisier,
  tot vreugden van de vinken,
  sa, lustig aen het bier!

  Woordverklaring.
  2, 1. pander, Fr. panier = korf, mand.
  3, 6. pille, lokvink.
  4, 1. kajie, Fr. cage = kooi.
  6, 7. in trennen; in 't rennen, in 't doorloopen, voor wegvliegen (?)
  8, 3-4. Door de Coussemaker vertaald als: ‘Toutes les autres chasses ne sont que des passe-temps’.

  Tekst en melodie.
  De Coussemaker, Chants pop. des Flamands de France, nr. 92, bl. 299.

  Nog in 1812 behoorde het ‘vinken’, dit is de vinkenjacht, tot de vermaken der Amsterdammers uit den hoogen stand. (J. ter Gouw, De Volksvermaken, 1871, bl. 75.) ‘Onder de Hollandsche vogelarij’, zegt dezelfde schrijver, neemt sedert eeuwen het ‘vinken’ een zeer voorname plaats in. Daarom hing ook in menige herberg langs de wegen ‘de Vink’ uit en gaven de Leidsche akademie en 't Amsterdamsche Atheneum in 't begin van October een ‘vinkenvacantie’. - Wat nog meer tot Vink-herbergen aanleiding heeft kunnen geven, zijn de in het Noorden van Frankrijk en gansch België door zoo geliefde kampstrijden voor vinkenzang. Onder voorwendsel dat het dan beter zingt, worden het arme diertje de oogen uitgebrand. In den jongsten tijd gingen in België tegen dit barbaarsch gebruik verontwaardigde stemmen op.

  In Revue des trad. pop., Paris, III (1888) bl. 287, leert A. Harou, dat de tot de kampstrijden bestemde vinken van tachtig tot honderd vijftig frank worden verkocht.
  Reacties 2 Reacties
  1. vinkenier's Avatar
   vinkenier -
   Eentje uit de "zeer oude" doos ...
  1. DIXY's Avatar
   DIXY -
   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door vinkenier Bekijk Berichten
   Eentje uit de "zeer oude" doos ...
   Liedje van de vinkenier

   Wat is het , dat het meest bekoort,
   wat is het dat hij 't liefste hoort ,
   't is 't liedje van een vinke .
   het helder zuiver SU-KE WIET
   uit bekske van een vinke
   Wat blijft er bij uit zijn jeugd ,
   wat geeft in 't leven meeste vreugd ,
   dan 't liedje van een vinke.
   Wat schenkt er aan een vinkenier ,
   in't dagelijks leven meer plezier
   dan 't liedje van een vinke .
   Hoe mooi was het bij morgen stond ,
   wanneer hij in bewondering stond ,
   bij 't horen van een vinke.
   En als hij s'avonds stil geniet ,
   wanneer hij luistert naar het lied ,
   't schoon liedje van een vinke .
   We weten allemaal gewist,
   wat er zijn grootste vreugde is ,
   't is liedje van een vinke.
   En dat hij , in zijn oude dag ,
   nog het genoegen smaken mag ,
   van 't luist'ren naar een ...
   VINKE

   Geschreven door André D'hoore uit Nevelen
   en op muziek gezet door Jo Ander uit Anzegem .

   DIXY
 • Kalender

 • Kweeksoftware: ZooEasy

 • Nieuwe Artikels

 • Recent geziene leden : 0

  There are no visitors to list at this moment.
Over Vinkenier.Be
Na registratie & activatie heeft u toegang tot het volledige forum, artikels, de mailbox (open 24/7), babbelbox (open 24/7),... Registratie is geheel gratis en u krijgt de volledige toegang tot heel veel nuttige informatie!
Uw speelkalender, vergadering of tentoonstelling kan geheel gratis opgenomen worden in onze kalender. Stuur ons alle gegevens door en wij zorgen dat alles wordt opgenomen in het overzicht.
U kan de uitslagen van uw wedstrijden naar ons doorsturen. We plaatsen de uitslag gratis voor u online bij het deel van de downloads dat we voor uw maatschappij hebben voorzien.
Gelieve alle gegevens te sturen naar kalender@vinkenier.be.
Leden die problemen ondervinden met de nieuwe website kunnen contact opnemen met de beheerder van Vinkenier.Be via het gekende e-mailadres info@vinkenier.be
Volg ons via...
Sponsored by
Pinano Computers