• Onkruidzaden voor vogels

  Waarom onkruidzaden als vogelvoer?
  • onkruidzaden bieden ons een schat aan natuurlijk voedsel
  • de vogels in de vrije natuur voeden zichzelf en hun jongen rijkelijk met de (on) rijpe onkruidzaden die de natuur hen biedt
  • in onze volières zijn de op dat moment voor handen zijnde onkruidzaden een welkome aanvulling op de toch altijd beperkte zaadmengsels, die in de handel verkrijgbaar zijn
  • het is financieel aantrekkelijk om onkruidzaden te voeren, zij drukken immers de kosten van ons vogelzaad


  Waar op te letten?
  • voorzie uw vogels altijd van vers onkruidzaad
  • let goed op bij het plukken of er geen landbouwgif gespoten is, controleer zoveel mogelijk de aanwezigheid van luis (goed teken)
  • pluk niet te dicht langs de weg, vanwege de verontreiniging
  • voer altijd met mate


  Wat valt er nu te oogsten?
  Klein Hoefblad
  Deze plant is een echte voorjaarsbode. De bloeitijd vindt plaats van maart tot april/mei. De prachtige goudgele bloempjes bloeien reeds voor de komst van het blad. De bladeren zijn groen getand, aan de onderzijde viltig grijs. De bloempjes lijken een beetje op de paardebloem, de bloemsteel is echter geschubd. Als de bloempjes uitgebloeid zijn buigen de knoppen zich en wordt het rijpe zaad gevormd.
  • oogsttijd: vanaf maart
  • vindplaats: op een leemachtige grond, langs slootkanten
  • vogels: distelvink, sijs, groenling, cini, goudvink, kneu en barmsijs
  • bijzondere eigenschappen: gunstige werking tegen ademhalingsaandoeningen en astma


  Kruisjeskruid (grijskruid)
  Het is een plant met zeer veel kleine gele bloemetjes en heet een smal opstaand blad. De vele zaadjes die deze plant kan produceren vervliegen samen met de dan grijs geworden zaadhaartjes. De bloeitijd begint al in maart en kan wel tot november duren.
  • oogsttijd: vanaf maart
  • vindplaats: in moestuinen, langs de randen van akkers, op licht bewerkte vruchtbare grond
  • vogels: goudvink, putter, kneu, sijs, groenling
  • bijzondere eigenschappen: het heeft een gunstige werking op het bloed


  Vogelmuur
  Dit is wel het meest bekende onkruidzaad. De plant met zijn heldergroene ronde blaadjes en kleine witte bloempjes kan vanaf 5 cm tot wel 30 cm lang worden. Een plant kan wel 20 stengels bevatten.
  • oogsttijd: maart t/m december (in de vorstvrije periode)
  • vindplaats: vochtige grond, slootranden en moestuinen etc.
  • vogels: alle Europese vogels
  • bijzondere eigenschappen: gunstige werking tegen nierziekten, reuma en ontstoken ogen


  De Paardebloem
  De plant levert een van de meest geliefde onkruidzaden bij onze gevleugelde Europese vrienden. Haar goudgele bloemen zien we gedurende de twee hoofdbloeitijden n.l.: april/mei en augustus. Als de goudgele bloem uitgebloeid is sluit de bloemknop zich om het zaad en zaadpluis te vormen. Voordat de zaadknop zich opent om zijn zaad te verspreiden moeten we hem oogsten, de knop kenmerkt zich dan door het witte pluiseinde. Door met open vingers te oogsten kunnen op korte tijd vele knoppen vergaard worden.
  • oogsttijd: hoofdoogsttijden in mei en augustus
  • vindplaats: weiden en bermen
  • vogels: sijs, kneu, groenling, putter, geelgors, goudvink, barmsijs, kanarie, enz.
  • bijzondere eigenschappen: werkt bloedzuiverend, gunstig tegen leveraandoeningen, algemeen wordt beweerd, dat het de broeddrift stimulaart


  Raapzaad
  Het raapzaad is een cultuurgewas geworden. In het wild tref je hem soms nog op braakliggende terreinen. Deze van 25 tot 75 cm grote plant wordt gekenmerkt door har grote gele bloemen. De vruchten bestaan uit lange peulen met daarin de zaadjes. Diverse Europese vogels zijn hier verzot op. Het raapzaad wordt onrijp aan de vogels aangeboden.
  • oogsttijd: mei t/m juli
  • vindplaats: omgeving van landbouwgronden en op braakliggende terreinen
  • vogels: groenling, kneu, sijs en kanarie


  Herderstasje
  Deze plant ontleent zijn naam aan de vorm van de zaaddoosjes, die zich op de stengel bevinden. De witte bloempjes sieren deze tot 60 cm hoge plant, die bloeit van april tot oktober. Vanuit deze bloempjes worden de zaaddoosjes gevormd. Op de grond zijn de liggende rozetbladeren te zien.
  • oogsttijd: vanaf april
  • vindplaats: in bermen, op bouwland en grasland
  • vogels: putter, sijs, kneu, groenling, goudvink en cini
  • bijzondere eigenschap: deze plant heeft een bloedregulerende werking


  Zuring
  Zodra de lente volop aanwezig is komen de diverse zuringsoorten tot groei en bloei. Het zijn de echte graslandbewoners die voorkomen op schrale gronden. De veldzuring heeft grote smalle bladeren en de lange zaadstengels bevatten duizenden zaadjes. Het zaad is onrijp groen en rijp rood en valt dus goed op in het veld. Het zaad wordt het liefst onrijp gegeten.
  • oogsttijd: vanaf april tot juni
  • vindplaats: weiden, bermen en verlaten plaatsen
  • vogels: kneu, barnsijs, vink, groenling, sijs en goudvink
  • bijzondere eigenschap: deze plant werd vroeger gebruikt als wormbestrijding


  De Melkdistel
  De melkdistel is een zeer plukvriendelijke, weinig stekelige distel, met malse holle stengels. Een erg populair onkruidzaad bij de Europese vogels. De stengels van deze tot ± 1 meter hoog wordende distel bevat veel melksap. De talrijke bloempjes zijn lichtgeel, na het bloeien vormt zich het zaad. Ook de zaadknoppen van de melkdistel plukken we met het witte pluiseinde. Men oogst een deel van de stengel met de rijpe zaadknopjes. Dit onkruidzaad heeft als prettige bijkomstigheid dat het vaak is voorzien van bladluis.
  • oogsttijd: vanaf juni
  • vindplaats: op losse vochtige grond, vuilnisbelten


  De Akkerdistel
  Deze stekelige en taaie distelplant wordt 50 tot 100 cm hoog. Vooral voor de boeren is hij een ware plaag. De bloemen zijn lila-kleurig, die later bij de zaadvorming veranderen in grijze pluisbollen. Overal waar deze plant niet wordt bestreden kunnen we hem op vers bewerkte grond aantreffen. De pluisbollen kunt u met een snoeischaar afknippen en verzamelen.
  • oogsttijd: juni t/m september
  • vindplaats: vers bewerkte grond


  Ganzevoet
  Er bestaan zeer veel ganzenvoetachtigen zoals: uitstaande melde, stippelganzenvoet, witte ganzenvoet, rode ganzenvoet enz. Het is een veel voorkomend onkruid, 30 tot 100 cm hoog, met talrijke knobbelige groen zaden. De bladeren hebben de vorm van een ganzenvoet. De plant kan in zijn geheel aangeboden worden door hem op te hangen in de volière. Over het algemeen staat hij niet erg hoog genoteerd op het menu van de Europese vogels. Toch is waargenomen, dat groenling, sijs en kneu er van aten. Hij is wel bijzonder in trek bij parkieten.
  • oogsttijd: juni t/m oktober
  • vindplaats: moestuinen, afvalhopen en braakliggende terreinen.
 • Kalender

 • Kweeksoftware: ZooEasy

 • Nieuwe Artikels

 • Recent geziene leden : 0

  There are no visitors to list at this moment.
Over Vinkenier.Be
Na registratie & activatie heeft u toegang tot het volledige forum, artikels, de mailbox (open 24/7), babbelbox (open 24/7),... Registratie is geheel gratis en u krijgt de volledige toegang tot heel veel nuttige informatie!
Uw speelkalender, vergadering of tentoonstelling kan geheel gratis opgenomen worden in onze kalender. Stuur ons alle gegevens door en wij zorgen dat alles wordt opgenomen in het overzicht.
U kan de uitslagen van uw wedstrijden naar ons doorsturen. We plaatsen de uitslag gratis voor u online bij het deel van de downloads dat we voor uw maatschappij hebben voorzien.
Gelieve alle gegevens te sturen naar kalender@vinkenier.be.
Leden die problemen ondervinden met de nieuwe website kunnen contact opnemen met de beheerder van Vinkenier.Be via het gekende e-mailadres info@vinkenier.be
Volg ons via...
Sponsored by
Pinano Computers